อบรม

เสวนานำพาห่างไกล ใบไม้ตับ

เสวนานำพาห่างไกล ใบไม้ตับ

ให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ภาพงานกิจกรรม 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมพานักเรียนเรียนรู้เรื่องใบไม้ตับ

กิจกรรมพาเด็กนักเรียนบำเบ็ญประโยชน์

ภาพกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ โรงเรียนร้อยเอ็ด

กิจกรรมการเรียนเรื่องพยาธิใบไม้ตับ โรงเรียนขอนแก่น