4.58(78)

เรื่องการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านหลักสูตรออนไลน์

  • ลงทะเบียนแล้ว 479
  • อัปเดตล่าสุด เมษายน 28, 2021

คำแนะนำการเรียน

หัวข้อบทเรียน

17 บทเรียน

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ​6:25

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยที่ 4 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วย

หน่วยที่5 สังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แบบทดสอบและการประเมินผล

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.6

Total 78 Ratings

5
68 ดาว
4
3 ดาว
3
1 ดาว
2
0 ดาว
1
2 ดาว

ดีมาก

ได้ความรู้และจะนำไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนและโรงเรียน

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

มีประโยชน์มากครับ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดีมากครับ

ดีมากครับ

ดีมากครับ

ดีมากครับ

มีประโยชน์มากครับ

กิจกรรมดีมากค่ะ

ดีมากค่ะ

ดีมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

มีประโยชน์มากครับ

ดีมากค่ะ

ขอบคุณครับ

ดีมากครับ

มีประโยชน์มากครับ

ดีมากครับ

ดีมากครับ

ดีมากครับ

ดีมากคะได้ความรู้มากขึ้น

มีประโยชน์มากครับ

ดีมากครับ

มีประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้ดีมากๆค่ะ

เยี่ยมจริงๆ
เยี่ยมจริงๆ
เยี่ยมจริงๆ

ขอบคุณค่ะ

ได้รับความรู้ดีมากคะ

เนื้อหาในการอบรมสามารถนำไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

ดีมากครับ

ได้รับความรู้จากวีดีทัศน์นี้มากค่ะ

ดีมากค่ะ

ได้รับความรู้ดีมาก

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ม่กค่ะ

ขอบคุณความรู้ดีๆที่มอบให้นะคะ

ดีมากๆมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะ

มีประโยชน์มากค่ะ

มีประโยชน์มากครับ

ดีค่ะ ทำให้รู้จักป้องกันได้

เยี่ยมมากค่ะ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้มาก

ได้ความรู้มากๆค่ะ

วีดีโอเล่นช้ามากๆ เริ่มทำตอน 2 ทุ่มเสร็จตอนตี 2 เนื้อหาในวีดีโอน่าเบื่อ ไม่กระชับมีมากเกินไปในบางเรื่อง เสียงบรรยายไม่กระตุ้นผู้ฟังให้เกิดความสนใจ ภาพรวมควรปรับปรุง โดยเฉพาะวีดีโอที่เล่นครั้งละ1วินาทีแล้วหยุดแล้วเริ่มเล่นใหม่เป็นแบบนี้ตลอดการรับชม

เยี่ยมค่ะ

ได้รับความรู้และเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ดี

ดีมาก

เป็นบทเรียนที่ดี มีประโยชน์ ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ

ดี

ดีมากครับ

ดีมากค่ะ ได้ความรู้มากเลย

ได้ความรู้ดีมาก

ได้ความรู้มากมายค่ะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ

ได้ความรู้​ดีมาก เนื้อหาดี เข้าใจง่ายค่ะ

ได้ความรู้ดีค่ะ

ได้รับความรู้จากการอบรมดีมาก เนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาในการอบรมเหมาะสม

มีประโยชน์มากๆ

มีประโยชน์และได้แนวคิดมากค่ะ

ได้ประโยชน์จากบทเรียนมากค่ะ

ดีมากครับ

ดีมากค่ะ

ดีมากค่ะ

มีประโยชน์มากค่ะ

ดีมากค่ะ

ดีมาก​ค่ะ

ดีมาก

ฟรี