4.36(988)

เรื่องการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านหลักสูตรออนไลน์

  • ลงทะเบียนแล้ว 1779
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 4, 2022

คำแนะนำการเรียน

หัวข้อบทเรียน

17 บทเรียน

ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ​6:25

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยที่ 4 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วย

หน่วยที่5 สังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

แบบทดสอบและการประเมินผล

ฟรี

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.4

Total 988 Ratings

5
771 ดาว
4
82 ดาว
3
26 ดาว
2
12 ดาว
1
19 ดาว

เป็นกิจกรรมที่ดี

ได้ความรู้ สาระที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพได้ เหมาะนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้เด็กนักเรียนเพื่อนำไปบอกครอบครัวและเป็นตัวอย่างในการปฎิบัติตัวต่อไป สละเวลาสักนิดชีวิตเปลียนได้

เนื้อหาดีมาก สร้างความรู้ความเข้าใน มีประโยชน์ นำไปใช้ได้

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

เนื้อหาดี นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

ดีและมีประโยชน์มากค่ะ

ดีมาก

เนื้อหาดีมากค่ะ

ดีและมีประโยชน์ค่ะ

ดีมากค่ะ

ดีมากค่ะ

ดีมากค่ะ

ดีมากๆครับ

สุดยอด

เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ

ได้รับความรู้มากค่ะ

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ ดีมากๆค่ะ

เนื้อหาดีมาก

ดีมาก​ค่ะ​ ได้รับความรู้​เกี่ยวกับ​โรคพยาธิ​ใบไม้​ตับ​สาเหตุ​ของ​โรคมะเร็ง​ท่อน้ำ​ดี
จะนำไปจัดการ​เรียน​การ​สอน​

ดีมากๆ

มีประโยชน์มาก นำไปบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงค่ะ

ได้ความรู้ดีมากสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เลย

มีประโยชน์มากค่ะ

เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ให้ความรู้ดีมากๆค่ะ

ได้รับความรู้มากครับ

มีประโยชน์มากค่ะ

ให้ความรู้ดีมากค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ครับ

เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะได้รับความรู้เมากมายกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งการตรวจการรักษาการป้องกัน

99999

มีประโยชน์มากค่ะ

good

เป็นเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชน์มาก

เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีดี นำไปใช้ได้จริง

เป็นความรู้ที่ดี เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ ให้ความรู้และแนะนำ. เพื่อขยายผล และจัดการเรียนรู้ต่อไปค่ะ

เนื้อหากระชับน่าสนใจเข้าใจง่ายได้ความรู้มากขึ้นรู้วิธีปัองกันตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค

ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

ได้รับความรู้ที่เข้าใจดีมาก

เป็นบทเรียนที่ดีมาก เข้าใจง่าย

มีประโยชน์มากครับ

ได้รับควารู้ดีมากค่ะ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ

ดีมากให้ความรู้ดีชัดเจนเข้าใจง่ายดีค่ะ

ดีมากครับ

มีประโยชน์สำหรับการศึกษามากค่ะ

ดีมากค่ะ

มีประโยชน์มากค่ะ

มีความรู้มากสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ดี

ได้ความรู้มาก

เนื้อหาดีมาก

เนื้อหาดีมาก

เปฺ้นกิจกรรมที่ดี

เป็นกิจกรรมที่ดี มีเนื้อหาสาระครบถ้วน

เนื้อหาดีมาก

เข้าใจง่าย ได้ความรู้ และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้ดีมากเข้าใจง่าย

สุดยอดความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย

ได้ความรู้

ได้รับความรู้เป็นอย่างดีควรนำไปปฏิบัติต่อไป

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากครับ

ได้รับความรู้ และจะนำไปจัดการเรียนการสอนต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

เยี่ยม

ได้ความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติดีมากคะ่

เนื้อหารายละเอียดดีมาก

ให้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ

ได้ความรู้มากๆ

ได้ความรู้มากๆ

ดีมาก ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มเติม ดีมากค่ะ

อบรมแล้วได้ความรู้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้ค่ะ

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ

มีรูปแบบการอบรมที่เหมาะสม ควรมีการจัดอบรมอีกครั้งต่อไป

ได้รับความรู้ดีค่ะ

มีประโยชน์มากค่ะ สั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย เด็กๆ เรียนรู้ด้วยตนเองได้

ดีค่ะ

ขอบคุณครับ

สนุกจังเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดีมากครับ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆมีประโยชน์มากค่ะ

ได้รับความรู้มากค่ะ

ได้รับความรู้เพิ่มเติมและเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับมากขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณมากนะคะ

ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้และสาระดีๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

การเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมครับ

ได้ความรู้ดีมากและจะนำไปปฏิบัติต่อไป

ได้ความรู้มากค่ะ

การอบรมได้ทำให้ได้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับได้เป็นอย่างดีค่ะ

เข้าใจมากกว่าตอนอบรมออนไลน์ เพราะไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนไปฟังได้ซ้ำๆ

ดีมากค่ะได้ความรู้เรื่องใกล้ตัวดีค่ะ

ดีมากค่ะ ได้ความรู้มากเลย

ได้รับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีและจะนำไปสอนให้กับนักเรียนต่อไป

ได้รับความรู้มากครับ

ได้รับความรู้ที่ดีมากค่ะ

ได้รับความรู้มากค่ะ

ดีมาก

ดี

เนื้อหาดีมากครับ

ขอบพระคุณมากค่ะได้ความรู้และประโยชน์มากมายค่ะ

ได้รับความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ในตับ

ดีมากครับ

สามารถนำเอาความรู้นี้ไปขยายผลใน รร และชุมชน

ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับได้ดี

จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้รับความรู้มากค่ะ

ขอบคุณสำหรับครอสเรียนดี ๆ ค่ะ🙏

ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

ทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งท่อนำ้ดี

ได้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ถูกสุขะลักษณะที่ดี

Thank you

ได้ความรู้ดีมากค่ะ..บางอย่างที่เราเข้าใจผิดมานานก็กระจ่างในคอร์สนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการนะคะ

ดีค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ และจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนและคนในชุมชน

เข้าใจง่าย เรียนง่ายค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะผู้จัดทำครับ

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ดีมากๆ

ได้ความรู้มากค่ะ

ดีมาก

ได้ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ดีเยี่ยม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อย่างดีมากคะ

ขอบคุณคณะผู้จัดทำ สำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มาก ได้ความรู้มากค่ะ สามารถนำความรู้ไปใช้สอนนักเรียนได้ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จะนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนครู เพื่อนบ้าน และนักเรียนต่อไป

มีประโยชน์มากครับ

ดี

เป็นหลักสูตรการเรียนที่ดีมาก

ได้รับความรู้ดีมาก

ขอบคุณความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ

ดีมากครับ ได้ความรู้

ดีมากค่ะ

ชัดเจนในเนื้อหา และเข้าใจง่าย

ได้ความรู้มาเลยครับ ต่อไม่จะไม่กินปลาดิบ

ได้รับความรู้

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

ขอบคุณกิจกรรมดีดีครับ

บทเรียนดีมากครับ

ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

นำเสนอความรู้ได้ดีมากค่ะ

ได้เข้าใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นค่ะ ดีค่ะ

หลักสูตรดีมาก

ดีมากครับ

เรียนแล้ว เข้าใจง่ายได้ความรู้เพอ่มยอะมากๆค่ะ และจะนำความรู้ที่ได้นี้ใบสอนสอดแทรกให้กับนักเรียน

ดี เข้าใจง่าย

ได้ความรู้มากค่ะ

ฟรี