คำแนะนำการใช้งาน

  1. การเข้าสู่เนื้อหา ผู้เรียนต้องสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเรียน
  2. หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ลงทะเบียนเลย” เพื่อเริ่มเรียน
  3. หลังจากนั้นจะปรากฏ ปุ่ม “เริ่มคอร์ส” ผู้เรียนสามารถกดปุ่มเพื่อเริ่มเรียน หรือสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนจาก “เมนู หัวข้อสำหรับคอร์สนี้”
  4. ผู้เรียนสามารถ สอบถามได้จากหัวข้อ “คำถาม&คำตอบ”
  5. เมื่อเรียนครบทุกบท จะขึ้น “สถานะคอร์ส 100%” ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้
  6. ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และดูสถานะการเรียน และคะเเนนได้ที่ เมนู—>ผู้เรียน—>โปรไฟลล์ผู้เรียน
  7. หากผู้เรียนพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ เมนู ถาม ตอบ
  8. ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ เมนู—>ผู้เรียน—>ดาวน์โหลดเอกสาร